Pastorsmeetings

PASTORSMEETINGS AMERSFOORT:
(ALLEEN VOOR PASTORSECHTPAREN "DE DEUR").

2017:

21 januari : alleen mannen
22 april: mannen / vrouwen
29 juli : alleen mannen
14 oktober : mannen / vrouwen