PRIVACY VERKLARING

Mededelingen i.v.m. Privacy wetgeving:

 

Onze privacy verklaring is voor iedereen ter inzage beschikbaar. 
U kunt inzage vragen bij de heren: R.v.d.Berg, H.Kooijker, 
R.Beimers, K. Houtman en N. Schuitema.

 

Onze kerk maakt gebruik van beveiligingscamera’s 
rondom onze kerkgebouwen.

 

Onze kerk maakt tijdens de kerkdiensten gebruikt van 
live streaming.  De camera’s zijn voornamelijk op het podium gericht. 
Tijdens opwekkingsdiensten kunnen zij de gastspreker volgen.

 

Foto’s en video’s die tijdens activiteiten worden gemaakt plaatsen 
wij niet op Social Media. Ze kunnen wel gebruikt worden voor onze 
eigen websites of kerk-app.

 

Vragen hierover kunt u richten aan: 
dhr H. Kooijker (kerkenraadslid)
administratie@dedeurzwolle.nl