Vrijgezellendagen

Van tijd tot tijd oraniseren onze kerken op landelijk nivo "vrijgezellendagen".
Dit zijn dagen met een programma en een seminar waarbij over dit onderwerp
specifiek gesproken wordt en waarbij de vrijgezellen / alleengaanden in onze
plaatselijke kerken elkaar makkelijker en beter kunnen leren kennen.

Deze dagen worden alleen georganiseerd voor vrijgezellen die deel zijn van
onze kerken en minimaal 6 maanden in een van onze kerken naar de samen-
komsten komt.

De uitnodiging gaat altijd via de lokale pastors.