Pastorsmeetings

PASTORSMEETINGS AMERSFOORT:
(ALLEEN VOOR PASTORSECHTPAREN "DE DEUR").

2017:

21 januari : alleen mannen
22 april: mannen / vrouwen
29 juli : alleen mannen
14 oktober : mannen / vrouwen

2018:

20 januari ; alleen mannen
24 maart ; mannen en vrouwen
19 mei ; mannen en vrouwen
21 juli ; alleen mannen
24 november ; mannen en vrouwen